disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van welcome-net en deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande.

welcome-net behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van welcome-net te weigeren of te ontnemen. welcome-net besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op zijn website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van welcome-net, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

welcome-net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. welcome-net aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Welcome-net website. welcome-net geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

De door welcome-net verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door welcome-net gehanteerde privacycode verwerkt en behandeld. De welcome-net website, alsmede de websites naar welke middels de welcome-net website wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd.

welcome-net
T ournooi 57
2924 VE Krimpen aan den IJssel

KvK Rotterdam 24325646